Advanced Grapher cho Windows 7 (32/64 bit)

Advanced Grapher cho Windows 7

Advanced Grapher cho Windows 7 - phần mềm để tạo biểu đồ ở các mức phức tạp khác nhau trên máy tính cá nhân. Bạn có thể xây dựng bằng phương trình, tọa độ, bảng.

Chương trình là một ứng dụng cho việc thực hiện nhiều chức năng với đồ thị. Với sự trợ giúp của chức năng phần mềm, người dùng có thể xây dựng một biểu đồ chính xác cho các giá trị tọa độ đã cho dưới dạng danh sách dựa trên mẫu toán học. Các công cụ bổ sung sẽ giúp tìm ra cực đại, cực đại của hàm, tang, đạo hàm, cực trị. Kết quả đã hoàn thành có thể được in. Bạn có thể tải xuống miễn phí Advanced Grapher phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Advanced Grapher

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Advanced Grapher cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. TeamSpeakTeamSpeak
  3. GeoGebraGeoGebra
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. OneDriveOneDrive
  6. OriginOrigin
Nhận xét