AeroAdmin cho Windows 7 (32/64 bit)

AeroAdmin cho Windows 7

AeroAdmin cho Windows 7 được thiết kế để tổ chức điều khiển từ xa các PC khác. Việc tìm kiếm các máy tính được thực hiện thông qua các mã định danh được gán khi chương trình được khởi động. Quản lý có thể trong ba chế độ: kiểm soát hoàn toàn, xem và quản lý tập tin.

Chương trình cho phép bạn thiết lập các hạn chế về quyền truy cập cho một khách hàng cụ thể. Dữ liệu được truyền phải tuân theo mã hóa IES, RSA, cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy đối với việc chặn. Nhiều quản trị viên có thể chia sẻ cùng một PC. Bạn có thể tải xuống miễn phí AeroAdmin phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật AeroAdmin

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình AeroAdmin cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. TeamViewerTeamViewer
  2. Ammyy AdminAmmyy Admin
  3. UltraVNCUltraVNC
  4. VNCVNC
  5. RadminRadmin
  6. TightVNCTightVNC
Nhận xét