CPUFSB cho Windows 7 (32/64 bit)

CPUFSB cho Windows 7

CPUFSB cho Windows 7 - một chương trình để thay đổi giá trị của bus hệ thống, bao gồm cả nền tảng của bo mạch chủ và chipset. Ứng dụng có thể thiết lập các tham số được khuyến nghị sử dụng thư viện dữ liệu tích hợp, chứa các công cụ để thiết lập giá trị số nhân và tần số khay, fsp khi chương trình được đóng hoặc máy tính sau đó được tải.

Tiện ích này hỗ trợ lưu hồ sơ và gán phím nóng. Phụ lục chứa sự trợ giúp mở rộng về việc tính toán các giá trị tối ưu, bao gồm khả năng điều chỉnh pha của tần số sử dụng các giá trị tùy chỉnh. Bạn có thể tải xuống miễn phí CPUFSB phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật CPUFSB

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình CPUFSB cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. WinRARWinRAR
  2. CCleanerCCleaner
  3. SetFSBSetFSB
  4. AMD OverdriveAMD Overdrive
  5. SkypeSkype
  6. iTunesiTunes
Nhận xét