Cyberfox cho Windows 7 (32/64 bit)

Cyberfox cho Windows 7

Cyberfox cho Windows 7 - Sửa đổi trình duyệt Mozilla Firefox phổ biến. Bên ngoài, phiên bản mới khác với "progenitor" của nó trong màu sắc thiết kế tối hơn. Chương trình được tối ưu hóa cho thế hệ vi xử lý mới nhất và sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống với kiến trúc 64 bit, theo đó nó được thiết kế để hoạt động. Sử dụng cả hai ứng dụng của cùng một công cụ cho phép bạn tích hợp giữa tất cả các phiên mở, thêm dấu trang và cập nhật được phát hành giữa chúng.

Những thay đổi được thực hiện cho chương trình đảm bảo tốc độ và hoạt động ổn định trên các máy có bộ vi xử lý 64 bit. Bạn có thể tải xuống miễn phí Cyberfox phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Cyberfox

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Cyberfox cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  3. OperaOpera
  4. ChromiumChromium
  5. Pale MoonPale Moon
  6. WaterfoxWaterfox
Nhận xét