File Master cho Windows 7 (32/64 bit)

File Master cho Windows 7

File Master cho Windows 7 - một ứng dụng kết hợp các chức năng của một khách hàng ftp và một trình quản lý tập tin. Để thuận tiện khi làm việc với các catalog và nội dung của chúng, chương trình có hai cửa sổ làm việc. Bạn có thể thực hiện các thao tác như tạo, sao chép, di chuyển và xóa các tệp và thư mục. Tính năng đổi tên hàng loạt cho phép bạn thay đổi tên của một số đối tượng được chọn theo mẫu được đặt trước. Trong các bảng bổ sung, bạn có thể chạy phần mềm hệ thống, chỉnh sửa các thẻ trong các tệp mp3.

Chương trình hỗ trợ công việc thông qua dòng lệnh. Có các tùy chọn để tách các đối tượng lớn thành các đối tượng nhỏ hơn và kết hợp một số phần tử. Bạn có thể tải xuống miễn phí File Master phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật File Master

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình File Master cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. PDF to Word ConverterPDF to Word Converter
  3. Far ManagerFar Manager
  4. MiponyMipony
  5. Toolwiz CareToolwiz Care
  6. Total CommanderTotal Commander
Nhận xét