Game Editor cho Windows 7 (32/64 bit)

Game Editor cho Windows 7

Game Editor cho Windows 7 - một chương trình tạo trò chơi 2D chạy trên máy tính để bàn, hệ thống di động. Trong dự án đã tạo, bạn có thể sử dụng các ký tự, đối tượng được biểu diễn trong tiện ích. Các mẫu hoạt ảnh đơn giản hóa quy trình. Các yếu tố trò chơi có thể được cung cấp các thuộc tính nhất định cho trò chơi trong tương lai.

Ứng dụng bao gồm các công cụ có sử dụng không yêu cầu kiến thức lập trình đặc biệt từ người dùng. Bạn có thể tạo giải trí cho các thiết bị khác nhau mà không cần thay đổi mã của chúng. Nó có một trình soạn thảo đường dẫn tích hợp. Bạn có thể tải xuống miễn phí Game Editor phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Game Editor

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Game Editor cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Free Video EditorFree Video Editor
  2. Paint.NETPaint.NET
  3. GIMPGIMP
  4. GameMaker: StudioGameMaker: Studio
  5. Game MakerGame Maker
  6. TunngleTunngle
Nhận xét