Game Fire cho Windows 7 (32/64 bit)

Game Fire cho Windows 7

Game Fire cho Windows 7 - Một tiện ích cải thiện hiệu suất máy tính trong trò chơi. Khi làm việc với một thiết bị yếu, nó đảm bảo một sự gia tăng đáng kể trong FPS. Chương trình dừng các dịch vụ và quy trình không được sử dụng, tiến hành chuyển hướng tài nguyên để xử lý đồ họa trò chơi. Công việc hoàn toàn tự động.

Để bắt đầu tối ưu hóa, bạn nên chỉ định đường dẫn cho tệp thi hành và bắt đầu quá trình. Giao diện có thể truy cập cho nhận thức, ngay cả khi ứng dụng được sử dụng bởi người dùng thiếu kinh nghiệm. Bạn có thể tải xuống miễn phí Game Fire phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Game Fire

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Game Fire cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. TeamSpeakTeamSpeak
  3. JetBoostJetBoost
  4. Mz Game AcceleratorMz Game Accelerator
  5. OriginOrigin
  6. Wise Game BoosterWise Game Booster
Nhận xét