HTML Help Workshop cho Windows 7 (32/64 bit)

HTML Help Workshop cho Windows 7

HTML Help Workshop cho Windows 7 - một công cụ cho việc hình thành tài liệu tham khảo trực tuyến với sự hỗ trợ cho các thành phần và các kịch bản lệnh JScript, Visual Basic. Môi trường phát triển cho phép bạn tạo các dự án với các bảng nội dung siêu văn bản, tiêu đề, biểu mẫu, chú giải công cụ, các phần tử điều hướng.

Chương trình bao gồm một công cụ để làm việc với ảnh chụp màn hình và bitmap, có một mô-đun để thêm các thành phần ActiveX, viết các kịch bản lệnh cơ bản. Tiện ích sử dụng giao diện ba cửa sổ với khả năng biên dịch và xem trước, chứa tham chiếu cú pháp html. Bạn có thể tải xuống miễn phí HTML Help Workshop phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật HTML Help Workshop

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình HTML Help Workshop cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. BlenderBlender
  2. Internet ExplorerInternet Explorer
  3. 7-Zip7-Zip
  4. Sumatra PDFSumatra PDF
  5. ArduinoArduino
  6. Free PascalFree Pascal
Nhận xét