KeepSafe cho Windows 7 (32/64 bit)

KeepSafe cho Windows 7

KeepSafe cho Windows 7 - chương trình tạo bản sao lưu. Quá trình này có thể xảy ra theo lịch biểu. Sử dụng chế độ thủ công, bạn có thể sao lưu.

Phần mềm sẽ không bao giờ tải lên dữ liệu người dùng mà không có sự tham gia của nó; nó cấu hình các loại tệp cần được sao lưu. Ứng dụng này sẽ bảo vệ chủ sở hữu của máy tính khỏi bị mất hoặc làm hỏng các tệp cần thiết mà không cần chạm vào nội dung không cần sao lưu. Sau khi sao chép các tập tin, tiện ích sẽ cung cấp để chọn phục hồi cần thiết. Bạn có thể tải xuống miễn phí KeepSafe phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật KeepSafe

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình KeepSafe cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. WhatsAppWhatsApp
  3. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  4. BlueStacksBlueStacks
  5. KOPLAYERKOPLAYER
  6. TelegramTelegram
Nhận xét