MATLAB cho Windows 7 (32/64 bit)

MATLAB cho Windows 7

MATLAB cho Windows 7 - Một ngôn ngữ lập trình chuyên biệt nhằm xử lý các vấn đề toán học. Môi trường phát triển cho phép giải quyết một loạt các vấn đề được áp dụng, lập mô hình bất kỳ đối tượng nào, phát triển các mạch ứng dụng và các hệ thống truyền thông, hỗ trợ các tín hiệu cài đặt và kiểm tra.

Ứng dụng này có thể được sử dụng cho mô hình tài chính, bao gồm một bộ công cụ để làm việc với các ma trận phức tạp và phân tích. Chương trình có thể tương tác với các thư viện .NET, hỗ trợ tích hợp và kế thừa mã C, có phương tiện trực quan hóa đồ họa ba chiều. Bạn có thể tải xuống miễn phí MATLAB phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật MATLAB

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình MATLAB cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. Driver EasyDriver Easy
  3. iSpyiSpy
  4. Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment
  5. OctaveOctave
  6. ScilabScilab
Nhận xét