Microsoft .NET Framework cho Windows 7 (32/64 bit)

Microsoft .NET Framework cho Windows 7

Microsoft .NET Framework cho Windows 7 sẽ mở rộng tiềm năng thông qua việc giới thiệu kiến trúc .NET. Phần mềm này tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng hoạt động theo nguyên tắc “được biên dịch một lần và hoạt động ở mọi nơi”.

Nhờ việc thực hiện trình biên dịch, được mài sắc để thực hiện trên máy CLR, hiệu suất cao đạt được. VM kết quả thúc đẩy sự an toàn và đơn giản của việc chuẩn bị BẬT. Bạn có thể tải xuống miễn phí Microsoft .NET Framework phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Microsoft .NET Framework

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Microsoft .NET Framework cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. SkypeSkype
  3. Driver EasyDriver Easy
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. Notepad++Notepad++
  6. OneDriveOneDrive
Nhận xét