Project Expert cho Windows 7 (32/64 bit)

Project Expert cho Windows 7

Project Expert cho Windows 7 - Phần mềm tập trung vào đại diện phân khúc kinh doanh. Với nó, bạn có thể dễ dàng tính toán hiệu quả của các khoản đầu tư và tạo ra kế hoạch kinh doanh của riêng bạn. Cung cấp khả năng mô hình hóa các dự án đầu tư và trình diễn tiếp theo của họ cho các nhà đầu tư và người cho vay. Ngoài ra, nó có thể độc lập chuẩn bị báo cáo tài chính.

Phần mềm này là một tiêu chuẩn được chấp nhận chung trong lĩnh vực lập kế hoạch tại CIS. Nó cho phép bạn giải quyết các vấn đề của bất kỳ sự phức tạp nào, bổ sung tính lợi nhuận trên thiết bị và đa dạng hóa các hoạt động nói chung. Bạn có thể tải xuống miễn phí Project Expert phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Project Expert

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Project Expert cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. VLC Media PlayerVLC Media Player
  3. SkypeSkype
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. Nero Cover DesignerNero Cover Designer
  6. OneDriveOneDrive
Nhận xét