Python cho Windows 7 (32/64 bit)

Python cho Windows 7

Python cho Windows 7 là một ngôn ngữ lập trình bậc cao hiện đại. Nó cho phép bạn làm việc với lập trình hàm, bắt buộc, có cấu trúc.

Sự đơn giản của ngôn ngữ làm cho nó dễ tiếp cận với những người lập trình mới làm quen. Sức mạnh và sự tùy chọn đã giúp anh giành được danh hiệu công cụ tốt nhất. Ông có tùy chọn "thu gom rác", được đại diện bởi việc quản lý hệ thống và làm sạch bộ nhớ, một cú pháp đơn giản. Việc biên dịch mã xác định tài liệu PEP8, với các quy tắc, các khuyến nghị liên quan đến khả năng đọc của nó. Bạn có thể tải xuống miễn phí Python phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Python

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Python cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. VLC Media PlayerVLC Media Player
  3. VNC ViewerVNC Viewer
  4. CygwinCygwin
  5. iTunesiTunes
  6. MySQL WorkbenchMySQL Workbench
Nhận xét