ShellExView cho Windows 7 (32/64 bit)

ShellExView cho Windows 7

ShellExView cho Windows 7 - Một công cụ để truy cập vào tiện ích mở rộng hệ điều hành. Ứng dụng cho phép bạn xem trạng thái, quyền sở hữu và mô tả ngắn gọn về các phần tử đã chọn, hiển thị phiên bản và tên của nhà phát triển, địa chỉ chính xác, đối tượng phụ thuộc, kích thước và thuộc tính.

Ứng dụng này cho phép bạn chỉnh sửa các khóa registry CLSID tương ứng, lưu các phiên bản của các phần mở rộng, sao chép và quản lý các thiết lập của chúng. Có thể tạo báo cáo html, hỗ trợ sắp xếp, hoàn tác các hành động và chức năng tích hợp các loại tùy chỉnh vào cấu trúc hệ vỏ hiện tại. Bạn có thể tải xuống miễn phí ShellExView phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật ShellExView

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình ShellExView cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. KasperskyKaspersky
  2. SkypeSkype
  3. OperaOpera
  4. NortonNorton
  5. AVGAVG
  6. iTunesiTunes
Nhận xét