SolidWorks cho Windows 7 (32/64 bit)

SolidWorks cho Windows 7

SolidWorks cho Windows 7 tiến hành tự động hóa công việc thiết kế trong doanh nghiệp. Tương tác với các sản phẩm của bất kỳ mức độ phức tạp nào là có thể. Các tính năng của ứng dụng hỗ trợ cho mô hình hóa rắn, các khuôn mẫu được trình bày trong một mặt phẳng ba chiều. Giao diện được trình bày trong một thiết kế đẹp.

Tiện ích này có thể phân tích các tham số khác nhau của các đối tượng, chuẩn bị dữ liệu cá nhân, làm việc với chúng. Chương trình được trình bày trong các phiên bản thông thường và di động. Sự khác biệt giữa chúng được thể hiện về kích thước và chức năng. Bạn có thể tải xuống miễn phí SolidWorks phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật SolidWorks

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình SolidWorks cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. DraftSightDraftSight
  3. FreeCADFreeCAD
  4. iCloneiClone
  5. KeyShotKeyShot
  6. ZWCADZWCAD
Nhận xét