Unchecky cho Windows 7 (32/64 bit)

Unchecky cho Windows 7

Unchecky cho Windows 7 - phần mềm được thiết kế để kiểm tra hệ điều hành và trình duyệt để cài đặt phần mềm không mong muốn. Tiện ích này kiểm tra trình duyệt web và tự động vô hiệu hóa các phần mở rộng nguy hiểm, các thanh công cụ không mong muốn.

Có một tùy chọn để cảnh báo người dùng khi cài đặt ứng dụng với các yếu tố bổ sung. Do đó, không cần phải kiểm tra lại gói gói một lần nữa. Việc cập nhật được thực hiện tự động. Nhà phát triển ghi chú tự động bảo vệ tải xuống tệp từ các trang web nguy hiểm tiềm ẩn được liệt kê (có thể ngắt kết nối thủ công). Bạn có thể tải xuống miễn phí Unchecky phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Unchecky

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Unchecky cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. SkypeSkype
  3. OperaOpera
  4. Ad-AwareAd-Aware
  5. HijackThisHijackThis
  6. SandboxieSandboxie
Nhận xét