Wi-Fi HotSpot Creator cho Windows 7 (32/64 bit)

Wi-Fi HotSpot Creator cho Windows 7

Wi-Fi HotSpot Creator cho Windows 7 - Một chương trình nhỏ để bắt đầu một điểm truy cập ảo. Tiện ích không yêu cầu cài đặt vào hệ điều hành, tự động xác định tham số mạng và cổng Internet được sử dụng, bao gồm khả năng đặt tên và mật khẩu truy cập.

Ứng dụng hỗ trợ gán các phím nóng, bảo vệ bằng giao thức WPA2, số lượng kết nối đồng thời, kết nối trực tiếp và chế độ bộ định tuyến không giới hạn. Tiện ích này có thể tự động phân bổ băng thông của kênh Internet và sử dụng khay nhớ tạm ảo để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Bạn có thể tải xuống miễn phí Wi-Fi HotSpot Creator phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Wi-Fi HotSpot Creator

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Wi-Fi HotSpot Creator cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. ConnectifyConnectify
  2. MyPublicWiFiMyPublicWiFi
  3. mHotspotmHotspot
  4. MaryFiMaryFi
  5. Virtual Router ManagerVirtual Router Manager
  6. Connectify HotspotConnectify Hotspot
Nhận xét