XML Viewer cho Windows 7 (32/64 bit)

XML Viewer cho Windows 7

XML Viewer cho Windows 7 - Một tiện ích cho phép bạn xem XML và nội dung của nó. Chỉnh sửa tài liệu được hỗ trợ - người dùng có thể thêm các phần tử mới và xóa các phần tử hiện tại, điều chỉnh thông số của chúng.

Chương trình có một chức năng hữu ích để hiển thị cấu trúc của mã trong một biểu diễn phân cấp. Cửa sổ làm việc có thể được chia thành hai phần, trong đó cấu trúc phân cấp của tệp và chính mã sẽ được hiển thị, điều này cung cấp một hướng thuận tiện trong tài liệu và sửa đổi của nó. Bạn có thể tải xuống miễn phí XML Viewer phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật XML Viewer

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình XML Viewer cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Universal ViewerUniversal Viewer
  2. DBF ViewerDBF Viewer
  3. Notepad++Notepad++
  4. PDF CombinePDF Combine
  5. PSPadPSPad
  6. UltraEditUltraEdit
Nhận xét