ZModeler cho Windows 7 (32/64 bit)

ZModeler cho Windows 7

ZModeler cho Windows 7 - một ứng dụng để nhập và phát triển các mô hình ba chiều và các mod trò chơi. Chương trình hỗ trợ thay đổi các thông số hiển thị của các kết cấu và lớp kết nối, cung cấp nhập các đối tượng với thư viện các thành phần cơ bản, cho phép bạn kiểm soát khả năng hiển thị, cấu trúc dữ liệu, có thể điều chỉnh các giá trị của các hoạt động đùn và điền.

Tiện ích này cho phép hiển thị các mô hình định dạng wft, có thể được sử dụng để thực hiện các thay đổi đối với các chế độ hiện có. Nó hỗ trợ hiển thị đồng thời trong các phép chiếu khác nhau với việc sử dụng các công cụ trực quan cho cấu trúc xương, liên kết tham số. Bạn có thể tải xuống miễn phí ZModeler phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật ZModeler

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình ZModeler cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. BitTorrentBitTorrent
  2. BlenderBlender
  3. Internet ExplorerInternet Explorer
  4. EvernoteEvernote
  5. Media PlayerMedia Player
  6. SteamSteam
Nhận xét