Battery Optimizer cho Windows 7 (32/64 bit)

Battery Optimizer cho Windows 7

Battery Optimizer cho Windows 7 - Một tiện ích để cấu hình pin máy tính xách tay. Ứng dụng có thể phân tích trạng thái của pin đã lắp đặt, xác định dung lượng còn lại và tạo báo cáo mô tả mô hình, ngày sản xuất và số chu kỳ xả đầy đủ.

Tiện ích này bao gồm một mô-đun để quản lý tài nguyên hệ thống, có thể tắt các dịch vụ và chương trình tải lõi đồ họa và bộ xử lý trung tâm, đồng thời cho phép bạn phân bổ lại tài nguyên để sử dụng hiệu quả phí. Chương trình có thể tạo các cấu hình năng lượng và chuyển đổi giữa các chế độ này ở chế độ nhanh. Bạn có thể tải xuống miễn phí Battery Optimizer phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Battery Optimizer

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Battery Optimizer cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. SkypeSkype
  3. NeroNero
  4. OperaOpera
  5. Ad-AwareAd-Aware
  6. Google EarthGoogle Earth
Nhận xét