Free Download Manager cho Windows 7 (32/64 bit)

Free Download Manager cho Windows 7

Free Download Manager cho Windows 7 - một ứng dụng mà bạn có thể tải xuống nhiều loại tệp khác nhau vào bộ nhớ của máy tính.

Phần mềm này có thể hoạt động như một trình duyệt, làm việc không có Internet, với các giao thức mới nhất để tải xuống. Chương trình này tham gia vào việc thiết lập các hoạt động đơn lẻ, điều chỉnh các quy trình nhóm với nội dung và có thể lưu các trang web cần thiết. Ngoài ra, nó sẽ xác định thứ tự, phá vỡ các thành phần vào suối, khôi phục lại các khung hình đã xóa của nội dung phương tiện truyền thông. Các nhà phát triển đang tham gia vào việc cập nhật tiện ích và sửa các lỗi nhỏ. Bạn có thể tải xuống miễn phí Free Download Manager phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Free Download Manager

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Free Download Manager cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. BitTorrentBitTorrent
  2. Internet Download ManagerInternet Download Manager
  3. Download Accelerator PlusDownload Accelerator Plus
  4. FlashGetFlashGet
  5. Internet Download AcceleratorInternet Download Accelerator
  6. JDownloaderJDownloader
Nhận xét