Java Virtual Machine cho Windows 7 (32/64 bit)

Java Virtual Machine cho Windows 7

Java Virtual Machine cho Windows 7 - một chương trình là một thành phần của môi trường ngôn ngữ điều hành của lập trình Java. Ứng dụng tương tác với trình biên dịch javac, đọc mã văn bản đã xử lý. Làm việc với Java và với các ngôn ngữ khác.

Tiện ích đã vượt qua một tối ưu hóa đặc biệt để tương tác với hệ điều hành được chỉ định. Nó có một kiến trúc theo định hướng ngăn xếp giống như các bộ vi xử lý tiến bộ và biên dịch nhiều phần thành một mã. Bạn có thể tải xuống miễn phí Java Virtual Machine phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Java Virtual Machine

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Java Virtual Machine cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. VirtualBoxVirtualBox
  2. VMware WorkstationVMware Workstation
  3. EclipseEclipse
  4. Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment
  5. JavaJava
  6. Microsoft SilverlightMicrosoft Silverlight
Nhận xét