KDWin cho Windows 7 (32/64 bit)

KDWin cho Windows 7

KDWin cho Windows 7 - một công cụ để tổ chức tương tác với nhiều bố cục ngôn ngữ trên máy tính. Ứng dụng này cho phép bạn gán một tổ hợp phím riêng để thay đổi ngôn ngữ, bao gồm một mô-đun để nhận dạng tự động và chuyển đổi mã hóa.

Tiện ích này có thể xác định và thay thế các ký tự bằng các ký tự tương tự trong bố cục được chỉ định, xử lý tối đa 20 ngôn ngữ phổ biến, chứa các công cụ để gán lại khóa. Chương trình có thể được tích hợp vào bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, không xung đột với các dịch vụ hệ thống của Windows, cho phép bạn định cấu hình các tham số của phông chữ cơ bản để nhập. Bạn có thể tải xuống miễn phí KDWin phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật KDWin

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình KDWin cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. GPU-ZGPU-Z
  2. SkypeSkype
  3. Apache OpenOfficeApache OpenOffice
  4. ComboFixComboFix
  5. FileZillaFileZilla
  6. OpenOfficeOpenOffice
Nhận xét