Maple cho Windows 7 (32/64 bit)

Maple cho Windows 7

Maple cho Windows 7 Đây là môi trường để tiến hành tính toán, viết tài liệu kỹ thuật và khoa học. Ứng dụng sử dụng công cụ riêng của mình để thực hiện các hoạt động của bất kỳ sự phức tạp nào, hỗ trợ nhận dạng công thức chữ viết tay, mô hình logic và khả năng kiểm tra các giả thuyết.

Chương trình bao gồm một mô-đun đồ họa để vẽ phụ thuộc, chứa một tập hợp các công cụ xây dựng vector và một thư viện các ký hiệu quốc tế. Tiện ích có thể được sử dụng ở tất cả các giai đoạn của việc tạo tài liệu, có các công cụ lập mô hình với khả năng đánh giá tương tác của các đối tượng. Bạn có thể tải xuống miễn phí Maple phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Maple

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Maple cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. GeoGebraGeoGebra
  2. MathCADMathCAD
  3. MathTypeMathType
  4. MATLABMATLAB
  5. MaximaMaxima
  6. OctaveOctave
Nhận xét