Mozilla Firefox Offline Installer cho Windows 7 (32/64 bit)

Mozilla Firefox Offline Installer cho Windows 7

Mozilla Firefox Offline Installer cho Windows 7 - gói cài đặt với phiên bản mới nhất của trình duyệt web. Chức năng của ứng dụng hỗ trợ việc gán thư mục gốc để cài đặt, lựa chọn danh sách các tiện ích bổ sung, các tham số khởi động và thao tác trình duyệt.

Tiện ích này có thể kiểm tra phiên bản mới nhất, thực hiện tải xuống và cập nhật tự động và có thể tương tác với cài đặt hồ sơ đã lưu trước đây. Chương trình bao gồm một bộ tiện ích mở rộng tiêu chuẩn để hiển thị hoạt ảnh flash, tài liệu pdf, tải xuống tệp ở chế độ đa luồng và xem mã html với hỗ trợ cho chế độ gỡ lỗi. Bạn có thể tải xuống miễn phí Mozilla Firefox Offline Installer phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Mozilla Firefox Offline Installer

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Mozilla Firefox Offline Installer cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Google ChromeGoogle Chrome
  2. Mozilla FirefoxMozilla Firefox
  3. OperaOpera
  4. Internet ExplorerInternet Explorer
  5. SeaMonkeySeaMonkey
  6. WaterfoxWaterfox
Nhận xét