MuseScore cho Windows 7 (32/64 bit)

MuseScore cho Windows 7

MuseScore cho Windows 7 - biên tập âm nhạc được sử dụng bởi một chuyên gia. Làm việc với các ghi chú, có một tùy chọn ghi âm. Nó hỗ trợ các định dạng nhạc phổ biến, chuyển đổi dữ liệu thành một phần mở rộng đồ họa có sẵn.

Chương trình có nhiều lựa chọn mẫu với các plugin được tạo sẵn. Tiện ích này hỗ trợ các plugin, biên tập viên của các dòng ghi chú có sẵn, không giới hạn về số lượng. Tiện ích này được cập nhật thường xuyên. Bạn có thể nghe số điểm hoàn thành trong thời gian thực. Bạn có thể tải xuống miễn phí MuseScore phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật MuseScore

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình MuseScore cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. FinaleFinale
  2. Google Earth ProGoogle Earth Pro
  3. Google EarthGoogle Earth
  4. HearHear
  5. IKEA Home PlannerIKEA Home Planner
  6. TuxGuitarTuxGuitar
Nhận xét