Nestopia cho Windows 7 (32/64 bit)

Nestopia cho Windows 7

Nestopia cho Windows 7 - một chương trình mô phỏng tiền tố NES. Bằng cách thực hiện mô phỏng chu kỳ máy, hỗ trợ đầy đủ được lấy cho bất kỳ trò chơi nào đã từng được phát hành trên nền tảng này.

Trong sự hiện diện của tùy chọn để tạo ảnh chụp màn hình, ghi lại các bản âm thanh và video. Người dùng có thể gán các nút điều khiển, sử dụng hệ thống cấu hình hồ sơ. Cung cấp hỗ trợ cho thư mục lừa đảo để đơn giản hóa việc thông qua trò chơi. Bạn có thể tải xuống miễn phí Nestopia phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Nestopia

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Nestopia cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Download MasterDownload Master
  2. Smart DefragSmart Defrag
  3. 7-Zip7-Zip
  4. DolphinDolphin
  5. Driver EasyDriver Easy
  6. UltraSurfUltraSurf
Nhận xét