Xenu cho Windows 7 (32/64 bit)

Xenu cho Windows 7

Xenu cho Windows 7 - một tiện ích phát hiện các liên kết bị hỏng trên trang web và thực hiện các chức năng bổ sung liên quan đến chất lượng của các trang web. Cô ấy có thể tạo bản đồ, tìm tiêu đề trùng lặp, sửa thời gian tải của mỗi trang. Ngoài ra, nó cung cấp thông tin về mức độ làm tổ, số lượng các liên kết đi và thông tin tương tự.

Quá trình quét được thực hiện sau khi tạo một dự án mới trong giao diện chương trình. Đối với đối tượng được chọn, người dùng độc lập thiết lập các thông số mà việc kiểm tra và phát hiện các vấn đề sẽ xảy ra. Bạn có thể tải xuống miễn phí Xenu phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Xenu

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Xenu cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Adobe Flash PlayerAdobe Flash Player
  2. SkypeSkype
  3. AdwCleanerAdwCleaner
  4. Adobe Shockwave PlayerAdobe Shockwave Player
  5. Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment
  6. Web Page MakerWeb Page Maker
Nhận xét