Pamela for Skype cho Windows 7 (32/64 bit)

Pamela for Skype cho Windows 7

Pamela for Skype cho Windows 7 - Ngoài ra cho Skype, mở rộng chức năng của nó. Nó tự động ghi lại mọi cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video đến hoặc đi. Văn bản thư từ được lưu trữ trong các bản ghi thuận tiện, bạn vẫn có thể thiết lập một máy trả lời, quản lý các hội nghị được tạo ra.

Máy trả lời được kích hoạt khi người dùng vắng mặt và tại thời điểm đó cuộc gọi đến được thực hiện. Chương trình bắt đầu tin nhắn âm thanh được ghi trước của người dùng và có thể ghi lại tin nhắn của người đăng ký. Chức năng này áp dụng cho trường hợp có tin nhắn văn bản. Bạn có thể tải xuống miễn phí Pamela for Skype phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Pamela for Skype

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Pamela for Skype cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Internet ExplorerInternet Explorer
  3. iTunesiTunes
  4. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  5. MP3 Skype RecorderMP3 Skype Recorder
  6. OneDriveOneDrive
Nhận xét