PC Decrapifier cho Windows 7 (32/64 bit)

PC Decrapifier cho Windows 7

PC Decrapifier cho Windows 7 cải thiện hiệu suất máy tính bằng cách xóa các sản phẩm phần mềm được cài đặt sẵn. Loại bỏ các phiên bản demo của các chương trình, nếu chúng ảnh hưởng bất lợi đến tốc độ của PC. Trước khi chạy tiện ích, bạn nên tạo điểm khôi phục.

Các nhà phát triển thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu của phần mềm không liên quan cần được loại bỏ. Bạn có thể loại bỏ các chương trình trên máy tính dựa trên mong muốn của người dùng. Đấu tranh với phần mềm được cài đặt trước khi bán thiết bị. Bạn có thể tải xuống miễn phí PC Decrapifier phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật PC Decrapifier

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình PC Decrapifier cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. Revo UninstallerRevo Uninstaller
  3. FastStone CaptureFastStone Capture
  4. 7-Zip7-Zip
  5. AutoHotkeyAutoHotkey
  6. OpenOfficeOpenOffice
Nhận xét