UoPilot cho Windows 7 (32/64 bit)

UoPilot cho Windows 7

UoPilot cho Windows 7 - Ứng dụng ghi macro với khả năng gán các tổ hợp phím nóng. Chương trình sử dụng ngôn ngữ kịch bản riêng của nó, cho phép bạn tạo một ca khúc chuyển động của con trỏ, tốc độ ghi và tổ hợp phím, cung cấp chỉnh sửa bất kỳ tham số nào, hỗ trợ chỉ báo màu sắc của các biến và các phần tử của hàm.

Tiện ích này có thể tạo danh sách các kết hợp toàn cục để chạy các macro nhất định, nó có thể liên kết các phím tắt cho trò chơi đã chọn. Có thể hiển thị gợi ý và tiến trình của tập lệnh, cho phép bạn đặt số lần lặp lại và giá trị của tốc độ tuyệt đối. Bạn có thể tải xuống miễn phí UoPilot phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật UoPilot

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình UoPilot cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. TeamViewerTeamViewer
  2. CCleanerCCleaner
  3. ATIToolATITool
  4. Action!Action!
  5. Adobe ReaderAdobe Reader
  6. VobSubVobSub
Nhận xét