Real Desktop cho Windows 7 (32/64 bit)

Real Desktop cho Windows 7

Real Desktop cho Windows 7 - Một chương trình thú vị có thể đồng bộ hóa với máy tính để bàn. Với chức năng của nó, người dùng có thể tạo ra một mô hình 3D độc đáo của màn hình làm việc, và bổ sung nó với chức năng mới. Ứng dụng này cung cấp cho tất cả các nhân vật vật lý riêng của nó, và các biểu tượng phần mềm thêm quán tính.

Chức năng thay đổi vật lý cho phép bạn phân tán các phần tử đồ họa bằng cách sử dụng con trỏ chuột, buộc chúng đẩy ra khỏi các bức tường của màn hình. Tiện ích này hỗ trợ lưu cài đặt riêng cho từng người dùng PC. Bạn có thể tải xuống miễn phí Real Desktop phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Real Desktop

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Real Desktop cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. WinRARWinRAR
  2. IP-TV PlayerIP-TV Player
  3. RealPlayerRealPlayer
  4. K-Lite Codec PackK-Lite Codec Pack
  5. OperaOpera
  6. JavaJava
Nhận xét