USB Image Tool cho Windows 7 (32/64 bit)

USB Image Tool cho Windows 7

USB Image Tool cho Windows 7 - Một công cụ để tạo các thiết bị lưu trữ flash dự phòng. Ứng dụng này có thể xác định dữ liệu của các chip nội bộ của máy ảnh kỹ thuật số, người chơi và điện thoại thông minh, chứa các công cụ sao chép đĩa bằng cách bảo quản kiến trúc hệ thống tệp, sử dụng trình thiết kế tên để gán và lập danh mục hình ảnh sẵn sàng.

Chương trình có thể hiển thị thông báo khi hoàn tất việc sao chép và tạo tệp có tính toán tổng kiểm tra, bao gồm các phương tiện để bỏ qua dữ liệu bị hỏng. Hỗ trợ định dạng IMA hoặc IMZ, cho phép bạn tạo lưu trữ GZIP không thứ nguyên. Bạn có thể tải xuống miễn phí USB Image Tool phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật USB Image Tool

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình USB Image Tool cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Smart DefragSmart Defrag
  3. RufusRufus
  4. Win32 Disk ImagerWin32 Disk Imager
  5. iTunesiTunes
  6. USB ShowUSB Show
Nhận xét