SAMInside cho Windows 7 (32/64 bit)

SAMInside cho Windows 7

SAMInside cho Windows 7 là một công cụ đơn giản phục hồi mật khẩu người dùng để ủy quyền trong hệ điều hành. Khôi phục có sẵn bằng cách sử dụng các tệp SAM. Với nguyên tắc hoạt động người dùng mới làm quen sẽ hiểu được.

Tiện ích không cần phải được cài đặt; nó có thể được khởi chạy từ phương tiện lưu trữ di động. Trong số các công cụ được trình bày là các tùy chọn nhập khẩu; sáu loại tấn công có liên quan đến hoạt động này. Để viết một phương pháp phân loại dữ liệu được sử dụng Assembler. Nó cung cấp hiệu suất hoạt động. Khôi phục thông tin có thể cần thiết cho ủy quyền người dùng. Bạn có thể tải xuống miễn phí SAMInside phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật SAMInside

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình SAMInside cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. NortonNorton
  2. Asterisk KeyAsterisk Key
  3. FileViewProFileViewPro
  4. NmapNmap
  5. PythonPython
  6. WinThrusterWinThruster
Nhận xét