Switch Off cho Windows 7 (32/64 bit)

Switch Off cho Windows 7

Switch Off cho Windows 7 - Một chương trình tự động hóa việc thực hiện các hoạt động lặp lại thường xuyên. Người dùng vĩnh viễn tắt hoặc khởi động lại máy tính, ngắt kết nối hoặc khởi động lại kết nối Internet (ví dụ: để thay đổi IP động), thực hiện điều gì đó tương tự, có thể lập trình, đơn giản hóa công việc với PC.

Bạn có thể quản lý tiện ích từ khay, từ xa, từ thiết bị di động, kiểm soát và thay đổi quy trình. Ngoài ra, cho phép kết nối các tập lệnh và mở rộng tập hợp các lệnh dựng sẵn. Theo quyết định, nhiệm vụ sẽ được thực hiện hàng ngày, tại một khoảng thời gian định trước, hoặc luôn luôn trong thời gian nhàn rỗi máy tính. Bạn có thể tải xuống miễn phí Switch Off phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Switch Off

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Switch Off cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. SafariSafari
  3. MaxthonMaxthon
  4. Microsoft EdgeMicrosoft Edge
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. OneDriveOneDrive
Nhận xét