Teleport Pro cho Windows 7 (32/64 bit)

Teleport Pro cho Windows 7

Teleport Pro cho Windows 7 - Một chương trình để tạo bản sao của các trang web. Ứng dụng hỗ trợ thiết lập độ sâu của sự xuất hiện của các liên kết, làm việc trong một số luồng, cung cấp tải xuống các tệp có liên quan, java, javascript applet và tập lệnh, có thể xử lý css 3.0 bảng, html động và html 4.0 trang.

Chương trình sẽ tự động tạo bản đồ tài nguyên khi dữ liệu được tải, bao gồm các công cụ tìm kiếm theo ngữ cảnh và có thể tiếp tục công việc sau khi lỗi kết nối. Nó hỗ trợ theo dõi định kỳ và cập nhật dữ liệu, có khả năng tạo bản sao cho truy cập cục bộ và mạng vào các trang. Bạn có thể tải xuống miễn phí Teleport Pro phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Teleport Pro

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Teleport Pro cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. WinRARWinRAR
  2. CCleanerCCleaner
  3. VLC Media PlayerVLC Media Player
  4. Adobe Flash PlayerAdobe Flash Player
  5. SkypeSkype
  6. AdwCleanerAdwCleaner
Nhận xét