Virtual WiFi Router cho Windows 7 (32/64 bit)

Virtual WiFi Router cho Windows 7

Virtual WiFi Router cho Windows 7 - một chương trình để tổ chức một điểm truy cập ảo bằng bộ điều hợp mạng tích hợp. Ứng dụng sẽ tự động xác định các kết nối có sẵn để chia sẻ, cho phép bạn thiết lập tên mạng và mật khẩu với hỗ trợ WPA, WPA2 và cấu hình khả năng hiển thị SSID.

Tiện ích có thể triển khai một mạng khi hệ thống được khởi động, có giao diện tùy biến, không tiêu thụ tài nguyên hệ thống và hỗ trợ hơn 100 kết nối đồng thời. Chương trình tự động cấu hình các tham số của các kết nối, bao gồm các phương tiện phân phối động của chiều rộng của kênh Internet. Bạn có thể tải xuống miễn phí Virtual WiFi Router phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Virtual WiFi Router

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Virtual WiFi Router cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. mHotspotmHotspot
  2. MaryFiMaryFi
  3. Virtual Router ManagerVirtual Router Manager
  4. Connectify HotspotConnectify Hotspot
  5. FreegateFreegate
  6. HamachiHamachi
Nhận xét