TortoiseSVN cho Windows 7 (32/64 bit)

TortoiseSVN cho Windows 7

TortoiseSVN cho Windows 7 - Một chương trình tương tác với môi trường kiểm soát phiên bản Subversion. Tiện ích này có thể ghi lại các sửa đổi hiện tại của dữ liệu, đọc trạng thái của bản sao làm việc, thêm từ khóa vào mẫu mới, phân bổ tài nguyên trong khi đồng thời kết nối nhiều người dùng với một đối tượng.

Chương trình bao gồm một người quản lý để xem xét các thay đổi được thực hiện và một phương tiện so sánh các phiên bản của các phần tử đồ họa. Cung cấp kết nối bằng giao diện điều khiển PuTTY, cho phép bạn quản lý bất kỳ quy trình nào trong máy chủ Subversion, có thể lưu vào bộ nhớ cache, chứa một màn hình các dự án đang chạy. Bạn có thể tải xuống miễn phí TortoiseSVN phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật TortoiseSVN

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình TortoiseSVN cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Advanced SystemCareAdvanced SystemCare
  2. BlenderBlender
  3. 7-Zip7-Zip
  4. VirtualBoxVirtualBox
  5. ArduinoArduino
  6. iTunesiTunes
Nhận xét