Virtual Router Plus cho Windows 7 (32/64 bit)

Virtual Router Plus cho Windows 7

Virtual Router Plus cho Windows 7 - Tiện ích để chia sẻ kết nối mạng đã chọn. Ứng dụng này có giao diện tối giản, hỗ trợ tạo mạng ảo với truy cập mật khẩu và SSID ẩn, sử dụng khay nhớ tạm của riêng nó để lưu trữ các tệp tạm thời và bản ghi url.

Chương trình hoạt động ở chế độ nền, không yêu cầu tích hợp với hệ điều hành và tự động xác định các thông số để truy cập Internet hoặc cổng từ xa. Chức năng của tiện ích bao gồm khả năng duy trì một danh sách các địa chỉ url bị cấm, cấu hình các tùy chọn DHCP và lọc IP các kết nối đến. Bạn có thể tải xuống miễn phí Virtual Router Plus phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Virtual Router Plus

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Virtual Router Plus cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. ConnectifyConnectify
  2. MyPublicWiFiMyPublicWiFi
  3. MaryFiMaryFi
  4. Virtual WiFi RouterVirtual WiFi Router
  5. Connectify HotspotConnectify Hotspot
  6. FreegateFreegate
Nhận xét