Wireless Network Watcher cho Windows 7 (32/64 bit)

Wireless Network Watcher cho Windows 7

Wireless Network Watcher cho Windows 7 quét mạng. Định nghĩa của máy tính, các thiết bị khác, hiển thị thông tin chi tiết về kết nối, địa chỉ thiết bị có sẵn. Bạn có thể nhóm dữ liệu thành các tệp có phần mở rộng phổ biến. Sao chép danh sách vào clipboard có sẵn để sử dụng trong các tiện ích khác.

Các chức năng của ứng dụng được thu thập trong một cửa sổ làm việc. Sản phẩm ổn định, hoạt động. Cài đặt cho phép bạn xác định thời gian cụ thể cho quá trình quét. Không cần cài đặt chương trình trên PC; không có yêu cầu đặc biệt cho tài nguyên hệ thống. Bạn có thể tải xuống miễn phí Wireless Network Watcher phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Wireless Network Watcher

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Wireless Network Watcher cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. Angry IP ScannerAngry IP Scanner
  4. InSSIDerInSSIDer
  5. NmapNmap
  6. WirelessKeyViewWirelessKeyView
Nhận xét