Angry IP Scanner cho Windows 7 (32/64 bit)

Angry IP Scanner cho Windows 7

Angry IP Scanner cho Windows 7 - một ứng dụng tuyệt vời giúp quét địa chỉ và cổng mạng trên máy tính cá nhân. Nó chạy từ bất kỳ phương tiện bên ngoài nào, hoạt động với các địa chỉ trong một phạm vi được chỉ định duy nhất. Chương trình thay đổi các thiết lập của card mạng, hỗ trợ các yêu cầu nội bộ và bên ngoài, giám sát các loại tập tin khác nhau. Nó hiển thị thông tin đầy đủ về người dùng thiết bị, hiển thị máy chủ web, ấn phẩm, dịch vụ.

Chương trình cho phép bạn thiết lập chức năng phát hiện với một đề xuất hành động khác trên đối tượng. Bạn có thể tải xuống miễn phí Angry IP Scanner phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Angry IP Scanner

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Angry IP Scanner cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. FastStone CaptureFastStone Capture
  2. 7-Zip7-Zip
  3. Advanced IP ScannerAdvanced IP Scanner
  4. JavaJava
  5. NmapNmap
  6. Wireless Network WatcherWireless Network Watcher
Nhận xét