Sprint Layout cho Windows 7 (32/64 bit)

Sprint Layout cho Windows 7

Sprint Layout cho Windows 7 - một chương trình cho việc thiết kế và bố trí các bo mạch in. Cho phép bạn làm việc cả ở chế độ tự động và thủ công. Thứ hai là đặc biệt quan tâm đến nghiệp dư radio avid.

Chứa trong thành phần của nó một thư viện lớn các mẫu, bao gồm hơn một nghìn thành phần điện tử. Cung cấp khả năng tiến hành kim loại hóa, tương tác với tối đa, đánh dấu các lớp, dây dẫn.

Phần mềm này được ưu đãi với một bộ công cụ, đủ để thực hiện hiệu quả các dự án phức tạp vừa và nhỏ. Kích thước tối đa của các thẻ được hỗ trợ là 300 x 300 mm. Bạn có thể tải xuống miễn phí Sprint Layout phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Sprint Layout

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Sprint Layout cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. WinZipWinZip
  3. ArduinoArduino
  4. KiCadKiCad
  5. MySQLMySQL
  6. ScribusScribus
Nhận xét