FileMon cho Windows 7 (32/64 bit)

FileMon cho Windows 7

FileMon cho Windows 7 - Một tiện ích hữu ích có thể xác định các tệp không hiệu quả và quá tải hệ thống. Các tuyến đường thường ẩn với hoạt động của người dùng và hiển thị các quy trình ẩn trở thành nguyên nhân thường xuyên bị đóng băng liên tục.

Chương trình này có thể chứng minh quá trình ăn cắp thông tin từ máy tính, tạo gián điệp, tổ chức gửi thư trực tiếp từ máy tính xách tay mà không có kiến thức của chủ sở hữu. Định kỳ, phần mềm cung cấp thông tin có khả năng hữu ích để tối ưu hóa hệ thống. Phần mềm được đề xuất cho quản trị viên hệ thống. Bạn có thể tải xuống miễn phí FileMon phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật FileMon

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình FileMon cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. FastStone CaptureFastStone Capture
  2. AutoHotkeyAutoHotkey
  3. FotoSketcherFotoSketcher
  4. Malwarebytes Anti-MalwareMalwarebytes Anti-Malware
  5. Process MonitorProcess Monitor
  6. Security Task ManagerSecurity Task Manager
Nhận xét