Security Task Manager cho Windows 7 (32/64 bit)

Security Task Manager cho Windows 7

Security Task Manager cho Windows 7 - máy phân tích các quá trình được khởi chạy trong hệ thống để phát hiện các quy trình độc hại. Mỗi quy trình như vậy được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 100, sử dụng xếp hạng cộng đồng làm cơ sở.

Việc sử dụng dịch vụ VirusTotal, đánh giá tính bảo mật của tệp thực thi đang chạy bằng chương trình chống vi-rút, được hỗ trợ. Sử dụng chương trình, người dùng có thể phát hiện các tệp đang chạy ẩn ảnh hưởng xấu đến hoạt động của PC: nhà quảng cáo, thợ mỏ, gián điệp. Bạn có thể tải xuống miễn phí Security Task Manager phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Security Task Manager

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Security Task Manager cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. AnVir Task ManagerAnVir Task Manager
  3. Free Alarm ClockFree Alarm Clock
  4. MSI Gaming AppMSI Gaming App
  5. Process ExplorerProcess Explorer
  6. System ExplorerSystem Explorer
Nhận xét