FreeCap cho Windows 7 (32/64 bit)

FreeCap cho Windows 7

FreeCap cho Windows 7 - một chương trình chuyển hướng các kết nối mạng. Chuyển hướng tín hiệu có sẵn bằng máy chủ SOCKS. Nó được điều khiển bởi một công nghệ độc đáo thực hiện một DLL cho các quy trình của bên thứ ba.

Chặn các cuộc gọi API, chuyển hướng tất cả yêu cầu đến máy chủ. Nó hỗ trợ các giao thức của thế hệ thứ tư và thứ năm, nó có thể hoạt động trong chuỗi máy chủ. Tiện ích sẽ hữu ích khi tương tác với phần mềm không hoạt động thông qua proxy SOX. Bạn có thể tải xuống miễn phí FreeCap phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật FreeCap

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình FreeCap cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. WinRARWinRAR
  2. CCleanerCCleaner
  3. WinZipWinZip
  4. OperaOpera
  5. FlashGetFlashGet
  6. ProxifierProxifier
Nhận xét