SketchUp Make cho Windows 7 (32/64 bit)

SketchUp Make cho Windows 7

SketchUp Make cho Windows 7 - một môi trường phổ quát để làm việc với các mô hình 3D. Ứng dụng này cung cấp sự tương tác với thư viện các đối tượng kho, cho phép bạn sửa đổi các dự án mở, thay đổi thành phần của các thành phần, kết cấu có thể nhìn thấy và hệ thống liên kết, hỗ trợ tham số hóa, kết nối các mô hình với các bản đồ của Google.

Tiện ích này bao gồm các công cụ tiên tiến cho việc ép đùn động học, hiển thị và nhân bản các phần tử. Cho phép bạn tùy chỉnh khả năng hiển thị của các lớp, làm việc với phần hồ sơ để trình bày rõ ràng và đo kích thước của các thành phần của hội đồng. Bạn có thể tải xuống miễn phí SketchUp Make phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật SketchUp Make

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình SketchUp Make cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. CCleanerCCleaner
  2. GIMPGIMP
  3. BlenderBlender
  4. AutoCADAutoCAD
  5. Google EarthGoogle Earth
  6. SketchUpSketchUp
Nhận xét