Pandion cho Windows 7 (32/64 bit)

Pandion cho Windows 7

Pandion cho Windows 7 được thiết kế cho nhắn tin tức thời trên Internet, có mã mở. Chương trình dựa trên nguyên lý Jabber. Để cải thiện tốc độ trao đổi thông tin, các nhà phát triển đã giới thiệu hỗ trợ cho các tập lệnh Java và HTML.

Có sẵn để gửi cảnh báo đến nhiều số cùng một lúc, việc sử dụng các tệp động, biểu tượng cảm xúc. Thẻ, tập lệnh được cập nhật ngoại tuyến. Tiện ích này bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng. Bạn có thể định cấu hình bao gồm ngoại tuyến ứng dụng cùng một lúc với hệ thống. Bạn có thể tải xuống miễn phí Pandion phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Pandion

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Pandion cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. ICQICQ
  3. WhatsAppWhatsApp
  4. PidginPidgin
  5. PsiPsi
  6. WeChatWeChat
Nhận xét