FreeMind cho Windows 7 (32/64 bit)

FreeMind cho Windows 7

FreeMind cho Windows 7 - một chương trình tạo biểu đồ được sử dụng cho mục đích giáo dục và làm việc. Nó có một chức năng tuyệt vời cho phép bạn tùy chỉnh tất cả các tham số của bảng. Có sẵn để tạo, quản lý các loại lược đồ khác nhau. Sử dụng bản đồ tinh thần, xuất dữ liệu từ ổ cứng vào cơ sở dữ liệu của nó, tự động kết nối với Internet.

Có sẵn trong nhiều kiểu lược đồ khác nhau, có thể làm việc với chèn văn bản. Một tìm kiếm độc lập cho các từ cần thiết, hiệu ứng hình ảnh, một phần ẩn bảng để tinh tế hơn nữa. Có thể lưu các nút ở bất kỳ định dạng nào cũng như các tệp đồ họa. Bạn có thể tải xuống miễn phí FreeMind phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật FreeMind

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình FreeMind cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment
  4. JavaJava
  5. MindManagerMindManager
  6. XMindXMind
Nhận xét