XMind cho Windows 7 (32/64 bit)

XMind cho Windows 7

XMind cho Windows 7 - một ứng dụng mà bạn có thể phát triển thẻ thông minh. Chúng sẽ hữu ích cho việc cấu trúc thông tin, phân phối hình ảnh phân cấp và liên kết xây dựng giữa các suy nghĩ.

Cái gọi là bản đồ tâm trí cho phép bạn tổ chức các thông tin có sẵn trong trường học, làm việc trong các chuỗi hợp lý. Chương trình này cung cấp việc tạo các bản đồ như vậy và tùy chỉnh giao diện của văn bản và các khối cụ thể bằng cách sử dụng các công cụ định dạng, mẫu và chủ đề. Bạn có thể tải xuống miễn phí XMind phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật XMind

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình XMind cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. OperaOpera
  3. EclipseEclipse
  4. FreeMindFreeMind
  5. iTunesiTunes
  6. MindManagerMindManager
Nhận xét