HAL cho Windows 7 (32/64 bit)

HAL cho Windows 7

HAL cho Windows 7 - Trình quản lý tìm kiếm tệp Torrent hỗ trợ cơ sở dữ liệu gồm 40 trình theo dõi. Tìm kiếm các đối tượng không có xếp hạng, bao gồm lưu trữ mật khẩu.

Trong sự hiện diện của chức năng tạo danh mục cho phép bạn nhanh chóng sắp xếp các tệp đã tải xuống, thêm thẻ, sử dụng các cấu hình hiện có. Chương trình có trình duyệt riêng. Để tìm kiếm phim bạn muốn, chỉ cần nhập tiêu đề và sử dụng chức năng tìm kiếm. Cá nhân hóa và lưu trữ tham số có sẵn trong bộ đệm tạm thời. Bạn có thể tải xuống miễn phí HAL phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 7 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật HAL

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình HAL cho Windows 7Phần mềm liên quan
  1. Windows Media PlayerWindows Media Player
  2. TeamSpeakTeamSpeak
  3. Ammyy AdminAmmyy Admin
  4. Adobe Photoshop LightroomAdobe Photoshop Lightroom
  5. CyberLink PowerDirectorCyberLink PowerDirector
  6. EVEREST Home EditionEVEREST Home Edition
Nhận xét